Ανακοίνωση

Την Δεύτερα 20 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο εργαστήρι τέχνης ζωγρφίζω λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation