φροντιστηριο καλων τεχνων

Με αφορμή την έναρξη των παιδικών μας τμημάτων από 18/09/2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως για την διασφάλιση της υγείας των μαθητών μας δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση των υλικών του Εργαστηρίου από κοινού απ όλους τους μαθητές των παιδικών μας τμημάτων. Για τον λόγο αυτό, το Εργαστήρι θα παρέχει στους μαθητές του ένα ατομικό βαλιτσάκι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά ζωγραφικής.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε, πως το Τμήμα για εισαγωγή σε Σχολή Καλών Τεχνών έχει ήδη ξεκινήσει μαθήματα, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο εργαστήρι επί της οδού Ναρκίσσων 12, Νέο Ηράκλειο (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ).

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη των μαθημάτων των Παιδικών μας τμημάτων στις 18 Σεπτεμβρίου και ημέρα Παρασκευή και αντίστοιχα στις 19 Σεπτεμβρίου και ημέρα Σάββατο και σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά με πολλή δημιουργικότητα!!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη των μαθημάτων του Τμήματος προετοιμασίας για εισαγωγή σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στις 9 Σεπτεμβρίου και ημέρα Τετάρτη και αντίστοιχα στις 12 Σεπτεμβρίου και ημέρα Σάββατο και σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά με πολλή δημιουργικότητα!!

Tα μαθήματα Comics έχουν ξεκινήσει! Την Τρίτη 8/9 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εισαγωγικό μάθημα γνωριμίας και το Σάββατο 12/9 ξεκινήσαμε και επίσημα, έχοντας χωριστεί σε τμήμα με βάση την ηλικία των παιδιών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ΟΛΑ εξ αποστάσεως, μέσα από την πλατφόρμα του Zoom, με στόχο την προστασία της υγείας των παιδιών, σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά με πολλή δημιουργικότητα!! Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας! Ελπίδος 31, Ηράκλειο Αττ. | 210 28 55 142 Ναρκίσσων 12, Ηράκλειο Αττ. | 216 900 6621

Μαθήματα Κόμικ
Μαθήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α’ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. 1610/17-07-2020,
έχοντας υπόψη του:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
  Φ.151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418/Β/14-2-2017) όπως τροποποιήθηκαν με την Υπουργική
  Απόφαση αριθμ. Φ.153/81618/Α5/26-06-2020 (ΦΕΚ 2838/Β/13-07-2020),
 2. την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία
  αριθμ. 88/16-07-2020), η οποία ως μονοτμηματική ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης
  του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
  αποφάσισε την προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για την εισαγωγή
  σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της
  Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα αρχίσουν στις 7 Σεπτεμβρίου
  2020, ημέρα Δευτέρα.
  Η εγγραφή των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική
  διεύθυνση http://register.arts.uoi.gr/, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και τη Δευτέρα 31
  Αυγούστου 2020 (πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 2651007117 και 2651007257, στην
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gramarts@uoi.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
  http://arts.uoi.gr).
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος
  Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων [Κτήριο Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 45110,
  Ιωάννινα], από την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα
  ταχυδρομείου) και είναι τα εξής:
 3. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και
  υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο).
 4. Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του
  υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή
  οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή
  εξωτερικού).
  Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να
  προσκομίσουν:
  α) τον τίτλο απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό
  ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης, γίνονται
  δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα
  με τις διατάξεις του άρθρου 36§ 2γ του Ν.4194/2013.
  β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
  οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οι υποψήφιοι,
  τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
  Απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του
  (VISA) ή της άδειας παραμονής του στην διεύθυνση στην Ελλάδα.
 5. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  Η διαδικασία και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν
  το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
  Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τη
  λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών.
  Επισημαίνεται ότι “τα δελτία ταυτότητας υποψήφιων” θα δοθούν στους υποψήφιους την πρώτη
  μέρα των εξετάσεων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η
  βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του
  Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Γ1
  του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή
  τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από το οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς
  και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 7. https://www.uoi.gr/prokiryxi-eisitirion-exetaseon-scholis-kalon-technon-panepistimio-ioanninon-2020-2021/

Επιτυχίες Τμήματος Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

 

 

raf

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία των παιδιών του τμήματος προετοιμασίας για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, αλλα και του Εργαστηρίου μας!

-Κασσούμου Ραφαήλ, με αριθμό κατάταξης στην Αθήνα:
Πρώτος σε σειρά!

-Βελονάκη Χρυσάνθη, με αριθμό κατάταξης στην Αθήνα:
Δέκατη τρίτη σε σειρά!

Αναμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα των υπολοίπων μαθητών μας για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια Γέρακα, Περιστερίου και Κερατσινίου και του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

ΠΟΖΑ/ΜΟΝΤΕΛΟ Στο Εργαστήρι Τέχνης “Ζωγραφίζω”

ed996cc9da5b62a5da265f371f6088fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου και την Τρίτη 21 Ιανουαρίου θα ποζάρει μοντέλο στο εργαστήρι μας από τις 6 έως τις 9 το βράδυ, το κόστος συμμετοχής  είναι 15 ευρώ (όσοι είναι ήδη μέλη η συμμετοχή είναι δωρεάν ). Σας περιμένουμε!

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΝΙΤΗ & ΝΕΦΕΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ

81690526_1427315000757428_9175597938800328704_n

 

 

 

 

 

 

Σπάμε το ρόδι της χρονιάς, με μια σύμπραξη δυο νέων γυναικών της Μαρίνας Λανίτη και της Νεφέλης Παραμυθιώτη.  Με την δυναμική των χρωμάτων τους και την πληθωρικότητα των συναισθημάτων τους αποτυπωμένη στους καμβάδες τους, θα σας ταξιδέψουν και θα σας πλανέψουν με τη μοσχοβολιά της Τέχνης.

H Mαρίνα Λανίτη γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ  της Ν. Αφρικής. Έχει αποφοιτήσει  από την σχόλη Βακαλό από το τμήμα γραφιστικής. Παρακολούθησε μαθήματα κεραμικής στο εργαστήριο του Κώστα Ταρκάση .Στη συνέχεια πήρε μαθήματα ζωγραφικής από τους ζωγράφους Ανέστη Πρωταίο και Δημήτρη Μανίνη. Τα δύο τελευταία χρόνια φιλοτεχνεί τα έργα της στο εργαστήριο “Ζωγραφίζω” στο Ν.Ηράκλειο με δασκάλους τον Σπύρο Νάκα ,Γεράσιμο Αβλάμη και την Λίνα Στεφάνου.

 

Η Νεφέλη Παραμυθιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος του Αρσακείου και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για την ζωγραφική. Χάριν στην ευγενική προσφορά του ζωγράφου Βασίλη Μιχαηλίδη ήρθε σε πρώτη επαφή με την τεχνική της ελαιογραφίας. Μαθαίνοντας από τα γύρω ερεθίσματα και αξιοποιώντας την ζωγραφική ως ψυχοθεραπεία, επιθυμεί μέσω των έργων της να κατανοήσει τα δικά της συναισθήματα αλλά και να προκαλέσει νέα στους θεατές αυτών. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια συνδυάζει τις γνώσεις της στην Παιδαγωγική και την αγάπη της για τη ζωγραφική μαθαίνοντας σε παιδιά και εφήβους να εκφράζονται και να επικοινωνούν μέσω της Τέχνης.

 

Εγκαίνια: Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 & Ώρα 7.00μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: μέχρι την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 18, Νέο Ηράκλειο

Στάση ΗΣΑΠ: Ν. Ηράκλειο.

Τηλ. Γραμματείας: 210 2719744

mail : pinakothikigrigoriadi@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 11:14:30 και  18:00-21:00

                                     Σάββατο και Κυριακή: 11:00-14:30

                                      Δευτέρα και Τρίτη κλειστά.

                                      Είσοδος , όπως πάντα ελεύθερη

 

Νίκος Καναρέλης – Τίποτα δεν είναι αληθινό παρά μόνο ο τρόπος που νιώθω

Angry-01-2019-ink-color-pencils-graphite-on-paper-34-x-45-cm-e1574256895365

 

 

 

 

 

 

Η  έκθεση, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, πραγματεύεται το μείζον θέμα του θυμού. Ο καλλιτέχνης δανείζεται ένα στίχο (“Nothing is real but the way that I feel”) από το τραγούδι Self-Portrait (1975) των Rainbow για να τιτλοφορήσει μια σειρά πορτρέτων που απεικονίζουν μια οργισμένη δεκαεξάχρονη έφηβη. Η έκθεση απαρτίζεται από 12 πίνακες (λάδι και σπρέι σε ξύλο) και 12 σχέδια (μολύβια και μελάνη σε χαρτί), όλα φτιαγμένα την τελευταία διετία.

Για τον Καναρέλη, ο θυμός σε μια ζωγραφική εικόνα πρέπει να γεννά ερωτήματα παρά να προσφέρει απαντήσεις. Οι προσωπογραφίες του δεν απαθανατίζουν απλώς τη στιγμιαία οργή της νεαρής γυναίκας, αλλά και κάτι παραπάνω: την πρωτογενή κραυγή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με το μοντέλο του ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy): συζητούσε με την κοπέλα για τα πράγματα που την θυμώνουν και ταυτόχρονα τραβούσε φωτογραφίες, από τις οποίες προέκυψαν οι συγκεκριμένες προσωπογραφίες.

Τα πορτρέτα του Καναρέλη φανερώνουν το παράλογο της ύπαρξής μας και την πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Όπως δηλώνει ο ίδιος για τη ζωγραφική του: «Προσπαθώ να δημιουργήσω οδυνηρά όμορφες εικόνες και να κρατάω τα έργα μου ανοιχτά σε ερμηνείες. Θέλω να σχετίζονται με πολλά θέματα – ένα από αυτά είναι και ο σύγχρονος κόσμος μας».

Νίκος Καναρέλης – Τίποτα δεν είναι αληθινό παρά μόνο ο τρόπος που νιώθω
Project Space, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Επιμέλεια | Χριστόφορος Μαρίνος
Διάρκεια έκθεσης | 20.11.2019 – 19.01.2020

πηγή: https://www.culturenow.gr/